جدیدترین پست‌ ها

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

علمی و آموزشی

درمان سرطان پوست

هرسال بیش از 600000 مورد جدید سرطان پوست در ایالت متحده آمریکا تشخیص داده میشود. اکثر آنها به میزان زیادی قابل درمان هستند ( انواع سرطان های بازال سل یا اسکواموس سل) ، اما در مواردی که سرطان پوست از انواع ملانوم بدخیم میباشد، میزان کشندگی بیماری بیشت...

درمان سرطان پوست
تکنولوژی

کسب اطلاعات دامنه از طریق whois

تا قبل از سال 1999 فقط یک شرکت به نام Network Solutions متولی ثبت اسامی با پسوندهای .org یا .net ، .com بود. در سال 1999 بنگاه جهانیICANN تصمیم گرفت که فرآیند ثبت نام را از حالت انحصاری درآورده و تحت یک روال قانونی ، ثبت نامهای حوزه در شبکه اینترنت...

کسب اطلاعات دامنه از طریق whois
کسب و کار

الزامات آموزشی برای افزایش اثربخشی

الزامات آموزش و بهسازی در سازمان که عدم وجود آنها باعث کاهش اثربخشی آموزش ها میگردد.با توجه به اهمیت آموزش در سازمان و تاثیر عوامل اجتماعی ، فرهنگی و مدیریتی بر روند فعالیت های آموزش و محفوظ داشتن این عوامل در بهبود برنامه ، در این قسمت ، به بخشی از...

الزامات آموزشی برای افزایش اثربخشی
علمی و آموزشی

درمان افسردگی

افسردگی شایع ترین بیماری روانی است که فرد را دچار میکند. حدود 10 تا 15 درصد مردم در دوره ای از زندگی خود دچار افسردگی میشوند. افسردگی شایع ترین علت خودکشی در جهان است . هم مردان و هم زنان دجار افسردگی میشوند اما تحقیقات نش...

درمان افسردگی
کسب و کار

مفهوم اثر بخشی آموزشی

آموزش و بهسازی منابع انسانی در عصر کنونی یکی از وضایف اجتناب ناپذیر سازمانهای و موسسات محسوب میشود و این مهم اصلا در غالب برنامه های آموزش مدون کوتاه یا دراز مدت به اجرا در می آید. رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محول...

مفهوم اثر بخشی آموزشی