جدیدترین پست‌ ها

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

کسب و کار

ساز و کار های سازمانی پیمایش فرایند آموزش

پیمایش فرایند آموزش سازمانی بایستی به صورت فرایندی و محتوایی دنبال شود، یعنب قبل از ارزیابی فرایند آموزشی بایستی از اثر بخشی و بلوغ فرایند جامع آموزشی اطمینان حاصل شود. هدف از پیمایش فرایند آموزش کمک به ارتقاء تراز منابع انسانی است. ارتقای تراز...

ساز و کار های سازمانی پیمایش فرایند آموزش
داستان و اشعار

قدرت عشق

قدرت عشق همسر من ناگهان مریض شد، او ۳۰ پوند از وزنش را از دست داد، بی اختیار گریه می کرد. خوشحال نبود، از سردرد و ناراحتی اعصاب رنج می برد. ساعات کمی می خوابید و همیشه خسته بود. رابطه ما در آستانه جدایی بود، او داشت زیبایی اش را از دست می داد و حا...

قدرت عشق
کسب و کار

مشخص کردن دستاورد های آموزش

در اجرای آموزش ضمن این که نیاز است زیرساخت و امکانات لازم تهیه شود دو مولفه اصلی نقش کلیدی در تضمین اثر بخشی آموزش بازی میکنند. هرچند دستاورد های آموزش در سازمان فرایندی است ، یعنی بخشی از اثرات آموزش در حین برگزاری دوره میباشد ولی لازم است با است...

مشخص کردن دستاورد های آموزش
کسب و کار

برنامه ریزی آموزشی سازمانی

در برنامه ریزی آموزشی نیاز به تهیه برنامه جامع یادگیری و آموزش میباشد . عناصر اصلی برنامه جامع یادگیری و آموزش به شرح زیر است : فلسفه آموزش تعیین تنوع آموزش ایجاد توازن در آموزش های سازمانی مشخص کردن زمان بندی آموزش ها تعیین انتظارات...

برنامه ریزی آموزشی سازمانی
تکنولوژی

حمله بر علیه مکانیزم های نشست کاربران وب

بسیاری از برنامه های کاربردی تحت وب که مجبور به استفاده ازSession ID هستند، در مورد ایجاد یک نشست و نظارت بر آن به شدت ضعف دارند. یک نفوذگر ممکن است یک نشست با یک برنامۀ کاربردی برقرار کرده و یک Session ID معتبر دریافت کند؛ سپس آنرا عوض کرده و خودش ر...

حمله بر علیه مکانیزم های نشست کاربران وب