جدیدترین پست‌ ها

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

کسب و کار

تحلیل و تدوین نیاز های آموزشی

معیار تدوین نیاز های آموزشی این است که بتواند مسائل ، مشکلات سازمان را حل و نهایتا ارزش جدیدی در سازمان خلق نماید. در یک تقسیم بندی کلی میتوان نیاز های آموزشی را در دوسطح مختلف مقوله بندی کرد : الف - نیاز های آموزشی در سطح سازمانی شامل نیاز ها...

تحلیل و تدوین نیاز های آموزشی
کسب و کار

فرایند آموزش و بهسازی سازمانی

آموزش یک مجموعه برای پژوهش منابع انسانی است که در تلاش های کلان یادگیری و پرورش موثر واقع میشود. کتی ورید(1998) اصلاح مداخلات یا اقدامات آموزش را به هر اقدامی که به طور آگاهانه به وسیله متولیان آموزش جهت کمک به نهادی شدن یادگیری طرح ریزی شده باشد...

فرایند آموزش و بهسازی سازمانی
برنامه نویسی

آموزش مقدماتی لاراول_بخش چهارم:Viewها

در مدل MVC که در بخش های قبلی نشان دادیم ، viewها (همان قالب ها ) فایل هایی هستند که چگونگی به نمایش درآمدن یک خروجی را مشخص میکنند . ممکن است view های مختلفی برای نمایش نمایش داده های XML JSON یا ایمیل داشته باشید، اما متداول ترین آنها در فریم و...

آموزش مقدماتی لاراول_بخش چهارم:Viewها
علمی و آموزشی

فلسفه و ضرورت آموزش در سازمان

درحال حاضر آموزش کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است ، زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است . این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را ، عصر نیم عمر اطلاعات نامیده...

فلسفه و ضرورت آموزش در سازمان
کسب و کار

آموزش ضمن خدمت کارمندان

در حال حاظر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است ، زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری ، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است . این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاظر را عصر نیم عمر اطلاعات...

آموزش ضمن خدمت کارمندان