علمی و آموزشی

آشنائی با دفاع مقدس_بخش اول

آشنائی با دفاع مقدس_بخش اول

آشنائی با دفاع مقدس

1- جنگ در اصطلاح خاص به چه مقوله ای گفته می شود:
نزاع بین دویاچند کشوروحکومت است که بااستقاده ازنیروهای مسلح همراه است وهدف نهائی هریک از طرفین غلبه بردیگری وتحمیل شرایط مورد نظرش برای برقراری صلح است.ویا بعبارت دیگر برخورد خشونت آمیز نیروهای مسلح دویاچند دولت پس از به بن بست رسیدن راه حلهای سیاسی به منظور تحمیل اراده یکی بر دیگری است.

2- تعریف اصطلاحی دفاع رابنویسید:
تدابیری را که برای مقاومت درمقابل حملات سیاسی نظامی اقتصادی اجتماعی وفناوری یک یا چند دولت موتلفه اتخاذ می شود را دفاع می گویند.

3- تعریف دفاع مقدس را بنویسید:
مجموعه مجاهدت ها حماسه ها پایمردی ها وفعالیتهای متنوعی که ملت ایران ونیروهای مسلح درطول هشت سال ( 2895 روز)دربرابر تهاجم رژیم بعث عراق به ایران انجام دادند را دفاع مقدس می گویند.

4- جهاد به چه معناست:
جهاد عبارت است از ایثار جان و مال درراه اعتلای پایگاه اسلام وپایداری درراه اقامه شعائر دینی با تحمل مشکلات دربرابر طوفان حوادث می باشد. وجهادماهیتا امری دفاعی است.

5- جنگ براساس معیارهای مختلف به چند گونه تقسیم می شوند:
1- براساس هدف به جنگهای عادلانه وناعادلانه
2- براساس مقیاس جغرافیائی به جنگهای محلی منطقه ای فرامنطقه ای وجهانی
3- براساس انضباط وتاکتیک به جنگهای منظم ونامنظم یا کلاسیک وغیر کلاسیک (چریکی)
4- براساس سطح جغرافیا به دریایی وزمینی وهوایی
5- براساس قلمرو به جنگهای داخلی وخارجی
6- بر مبنای نوع ابزار به جنگهای متعارف ونامتعارف
7- براساس طول زمان به جنگهای محدودو متوسط ونامحدود
8- براساس شدت به جنگهای کم شدت وپرشدت.

6- تفاوت بین جنگ ودفاع رابنویسید:
راه اندازی جنگها بخاطر سلطه طلبی جاه طلبی چپاول منابع دیگر واصولا امری غیر انسانی ناپسند غیرعقلی غیر دینی ونامقدس است.اما دفاع مقدس نوعی خاص ازجنگ است که به منظور دفاع از خویش درمقابل متجاوزین به مال وناموس وکشور یا دین ویادفاع از مظلومین صورت می گیرد.

7- انواع جهاد را نام برده وشرح دهید:
جهادابتدائی وجهاد دفاعی درجهادابتدائی جنگ مسلمانان باکفر وشرک ونفاق است که باحضورامام معصوم یانماینده وی صورت می گیرد.اما در جهاد دفاعی کفار یامشرکین ومنافقین به سرزمینهای مسلمانان حمله نموده اندودراین موقع برهمه مسلمانان اعم از زن ومرد وپیر وجوان واجب است بادشمن مقابله نموده واز سرزمین خود بیرون نمایند.

8- ویژه گی های جنگ ها راذکر کنید:
1- برخورد قهر آمیز توام با خشونت است
2- درشکل دسته جمعی وگروهی است
3- سازمان یافته ودارای تشکیلات است
4- دارای هدف ودرپی تامین منافع است
5- دارای ضوابط قانونی وحقوقی است

9- ویژه گی های جنگ از دیدگاه اسلام رابنویسید:
درراه خدابودن (فی سبیل الله) رعایت عدالت وبرای رفع تجاوز باشد. بدوراز عمل ستمگرانه است درمیدان جنگ به اصول وارزشهای انسانی احترام گذاشته می شود.

10- اهداف جنگها رابنویسید:
1- تصرف سرزمین و کشور گشایی
2- تحمیل اراده ی سیاسی یک یا چند کشور بر کشوری دیگر
3- باهدف قدرت طلبی و جاه طلبی
4- دفاع از سرزمین و مملکت و ناموس
5- تحقق حقوق بین المللی
6- دستیابی به منابع و ذخایر یک کشور
7- احیای دین

11- علل و عوامل شروع جنگ ها را بنویسید.
تاریخی کینه ورزی و خصومت بین دو کشور ژئو پلیتیکی (جغرافیایی) سیاسی بدست آوردن جایگاهی بالاتر در منطقه یا جهان اقتصادی اختلاف در سر بازار و منابع تضاد منافع اجتماعی و فرهنگی اختلاف های نژادی قومی و مذهبی از این عوامل به عنوان ریشه های جنگ که دارای ثبات هستند نام برده می شود.

12- زمینه های شروع جنگ ها را نام ببرید .
برخلاف ریشه های جنگ زمینه ها دارای ثبات کمتری هستند:
1- محیط بین المللی شامل دخالت ابر قدرت ها و سازمان های ملل و کشورهای منطقه
2- محیط داخلی کشورهای درگیر جنگ
3- ثبات سیاسی و قدرت نظامی و وضعیت اقتصادی کشور
4- عدم وفاق اجتماعی و وحدت ملی و اختلافات قومی و مذهبی

13- مصادیق و مواردی که موجبات تعارض و جنگ بین کشورها می شود را ذکر کنید.
1- اختلافات مرزی ودعاوی ارضی
2- بحران های داخلی و خارجی
3- مسابقه تسلیحاتی
4- تضاد های عقیدتی
5- اقدامات پنهانی از طریق عوامل داخلی
6- ادعای باز پس گیری ایالات و مناطق از دست رفته در جنگ های گذشته
7- بدست آوردن مستعمره جهت یافتن بازار فروش محصولات
8- اقدامات خرابکارانه جهت براندازی

14- ویژگی های منحصر به فرد جنگ تحمیلی را بنویسید .
1- طولانی ترین و پرهزینه ترین جنگ پس از جنگ های جهانی بود
2- تنها جنگی بود که در دوران دو قطبی بودن جهان هر دو ابر قدرت یعنی آمریکا و شوروی از عراق حمایت می کردند.
3- تنها جنگی بود که طی - 200 سال اخیر در غرب آسیا هیچ قسمت از خاک ایران به دشمن واگذار نشد.
4- بیشتر دولت های اروپایی و دولت های عربی از عراق حمایت میکردند.

15- سه امتیاز موقعیتی (جغرافیایی) ایران را بنویسید.
1- متصل به موقعیت بری اوراسیا است (اروپا و آسیا)
2- برخورداری از موقعیت بحریست و دارای سواحل طولانی در خلیج فارس در دریای عمان است.
3- دارای موقعیت گذرگاهی تنگه ی هرمز است که روزانه میلیون ها بشکه نفت از آنجا به جهان صادر میشود.

16- مرز های ایران با همسایگانش را بنویسید.
1 با عراق - 1609 ک ترکیه – 486 ک دریای خزر مرز آبی – 657 ک آذربایجان 767 ک ارمنستان – 40 ک پاکستان – 978 ک مرز آبی – ایران از فاو تا بند عباس 1259 ک و از بندرعباس تا خلیج گواتر 784 ک می باشد.

17- مرز آبی ایران و عراق چه نام دارد و چند کیلومتر است و از چه رود هایی تشکیل شده است .
اروند نام دارد 84 کیلومتر و از رودهای دجله و فرات و کارون تشکیل می شود.

18- تالوگ به چه معناست ؟
عمیق ترین جای رودخانه که بین دو کشور باشد و قابل کشتی رانی باشد.

19- کشور عراق در چه سالی تشکیل و در چه سالی به استقلال رسید.
در سال 1920 م تشکیل و در سال 1932 م به استقلال رسید و یا پس ازپایان جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی تشکیل و 12 سال بعد مستقل شد.

20- سلسه های ایرانی در ایام 5 قرن امپراطوری عثمانی را بنویسید.
صفویه _ افشاریه _ زندیه _ قاجار

21- مهم ترین علل وقوع جنگ ها و انعقاد قرار دادهای صلح بین ایران و عثمانی چه بود.
1- اختلافات سرحدی بین دو دولت
2- اختلافات مذهبی بین دو کشور
3-تحریک و آتش افروزی مسیحیان بین ایران و عثمانی
4- بد رفتاری ماموران عثمانی با زوار عتبات عالیات
5- اوضاع نابسامان داخلی ایران
6- پناهنده شدن امیران و شاهزادگان یاغی به طرفین
7- وضعیت ایلات و عشایر

22- قرارداد ارزروم 2 راشرح دهید:
درسال 1253 ه ق درپی لشگر کشی علیرضاپاشا والی بغدادبه خرمشهر وقتل وغارت وکشتار شیعیان درکربلا میرزا تقی خان(امیرکبیر بعدی)درشهرارزنه الروم ترکیه باعثمانی معاهده ای نوشت طبق این قرارداد خرمشهر ازآن ایران شدوطرفین ازکلیه دعاوی ارضی صرف نظرکردند وعثمانی متعهد شدازآزار واذیت به زوار عتبات عالیات خود دار ی نمایدوهردودولت حق کشتیرانی دراروند راداشته باشند.قبل از مبادله رسمی عثمانی باتحریک انگلیس درآن قرارداد تغییراتی دادوازطرف ایران این قراردادفاقد اعتبار اعلام شد.یکی ازتغییراتی که توسط عثمانی درقراردادانجام گرفت ازاین قرار بود:کل اروند متعلق به عثمانی است بجز پنج کیلومترمقابل جزیره خضر(آبادان).این الحاقیه قرارداد جهت امضا به ایران داده شد ومحمد شاه قاجار وهیات وزیران ازامضای آن خودداری کردند

23- قرارداد 1913 و 1914 راشرح دهید:
هفتاد سال بعد ازقرارداد ارزروم 2درزمان احمدشاه قاجار مذاکرات بین ایر ان وعثمانی شروع شدومرزهای فعلی بین ایران وعثمانی تعیین گردید مبنای این قراردادهمان الحاقیه اضافی ارزروم 2 بود بنابراین مورد رضایت ایران قرار نگرفت ومجلس شورای ملی
ایران انرا تصویب نکرد وباشروع جنگ جهانی اول اجرایی نشد.

24- چراایران کشورتازه تاسیس شده عراق در 1920 رابه رسمیت نشناخت :
چون پس از تشکیل کشور عراق فرانسه وانگلیس برای رفع دعاوی ایران قراردادهای 1913 و 1914 را مبنا قرار دادند وعدم رضایت ایران ازمرزهای تعیین شده باعث شد 1308 ایران ازبرسمیت شناختن عراق خودداری کند.پس از 9سال فرانسه - تا 9سال 1929 وانگلیس وروسیه به ایران قول دادند که ایران همسایه خود عراق رابرسمیت بشناسد ودرعوض آنها اختلافات دوکشور درمورد مرزها را حل وفصل نمایند.

25- قرارداد 1316 راشرح دهید:

دراین سال قراردادی بین ایران وعراق منعقد گردید ومرزهای دوکشور براساس قراردادهای 1913 و 1914 تعیین گردید.وطبق این قرارداد هردوکشور دراداره امور اروند وکشتیرانی حقوق مساوی یافتند.واروند حق مشترک ایران وعراق گردید.

26- نقض قرارداد 1316 توسط عراق رابیان نمائید:
1337 ژنرال عبدالکریم قاسم رئیس جمهور وقت عراق اعلام کرد طبق = درسال 1937 قرارداد ارزروم 2کل اروند متعلق به عراق است بجز 5کیلومتر مقابل آبادان که عثمانی به ایران بخشیده است بنابراین اروند حق مکتسب ایران نبوده .وازاین به بعدهرکشتیی بخواهد وارد اروند بشود باید پرچم عراق را نصب کند حتی اگر دربنادرایران قصدپهلوگرفتن داشته باشد.اگر خلاف این عمل صورت گیرد ماپرچم ایران رابزور پائین میکشیم وسربازان ایرانی مستقر درکشتی را داخل آب می اندازیم .درپی این اعلام یک کشتی خارجی که به قصد ایران وارد اروند شده بود.ارتش عراق پرچم ایران راپایین کشید وسربازان ایرانی رابیرون کرد .درپی این عمل .ایران یک کشتی تجاری بااسکورت دوناوچه نظامی وارد اروند نمود وبین ایران وعراق جنگ درگرفت.وارتش ایران اعلان جنگ نمود ووارد خاک عراق گردید همچنین یک فروند جنگنده ایران بغداد رابمباران نمود .باتوسل عراق به سازمان ملل آتش بس اعلام شد

27- سه مورد ازبندهای قرارداد 1975 رابنویسید:
اختلافات مرزی بین ایران وعراق تاسال 1975 = 1353 بطول انجامیددراین سال شاه ایران وصدام معاون رئیس جمهورعراق دراجلاس سران اوپک درالجزایر بنا به پیشنهاد رئیس جمهورالجزایر بیانیه الجزایر یاهمان قرارداد 1975 راتنظیم کردند سه مورد ازبندهای این قراردادبشرح ذیل است:

1- دوکشور مرزهای زمینی خودرا براساس قراردادهای 1913 و 1914 تعیین نمایند
2- مرزهای آبی خودرا براساس تالوگ تعیین نمایند
3- نقض هریک ازبندهای قراردادبمنزله ابطال کل قراردادمی باشد.

28- برخی از اقدامات ضدانقلاب جهت تضعیف جریان انقلاب اسلامی راذکر کنید:
ترورعلما وشخصیت های تاثیر گذار طرح انحلال ارتش جلوگیری ازتشکیل سپاه – توسعه اختلافات قومی ومذهبی درکشور ایجادناامنی دراستانهای مرزی

29- ضعفهای سیاسی وامنیتی ایرا ن درآستانه جنگ را بنویسید:
1- فعال شدن احزاب وگروهکهای مخالف نظام درکشورمثل حزب توده. گروه فرقان.جبهه ملی.مجاهدین خلق.فدائیان خلق و....
2- بروزناآرامی هادربرخی ازشهرها
3- اختلافات سیاسی دربین احزاب وگروهها
4- فاصله گرفتن ایران ازقدرتهای جهانی.

30- ضعف های اقتصادی ایران درآستانه جنگ رابنویسید:
کاهش تولید وفروش نفت یلوکه شدن ذخائر ارزی توسط آمریکا تحریم اقتصادی ونظامی ایران راکد بودن چرخه های اقتصادی کشور بدلیل تعطیلی کارخانجات وپالایشگاه خالی بود ن خزانه دولت.


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران