کسب و کار

برنامه ریزی آموزشی سازمانی

برنامه ریزی آموزشی سازمانی

در برنامه ریزی آموزشی نیاز به تهیه برنامه جامع یادگیری و آموزش میباشد .

عناصر اصلی برنامه جامع یادگیری و آموزش به شرح زیر است :

  1. فلسفه آموزش
  2. تعیین تنوع آموزش
  3. ایجاد توازن در آموزش های سازمانی
  4. مشخص کردن زمان بندی آموزش ها
  5. تعیین انتظارات و اهداف رفتاری
  6. اتصال دوره های آموزشی به استراتژی ها و اهداف سازمانی
  7. تعیین سنجه ها برای پیگیری
  8. تعیین برنامه آموزشی تک تک افراد سازمانی

اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران