کسب و کار

فرایند آموزش و بهسازی سازمانی

فرایند آموزش و بهسازی سازمانی

آموزش یک مجموعه برای پژوهش منابع انسانی است که در تلاش های کلان یادگیری و پرورش موثر واقع میشود.

کتی ورید(1998) اصلاح مداخلات یا اقدامات آموزش را به هر اقدامی که به طور آگاهانه به وسیله متولیان آموزش جهت کمک به نهادی شدن یادگیری طرح ریزی شده باشد ، تعمیم میدهند.

این اقدامات که از آنها به عنوان «راهبرد» یاد میکنند تحت پنج گروه طبقه بندی میشوند:

1- آموزش های ضمن خدمت

2- تجارب برنامه شده

3- دوره های داخل سازمانی

4- تجربیات برنامه ریزی شده خارج سازمان

5- دوره های خارج از سازمان

اشکان بی نیاز

مدیریت منابع انسانی و مشاور کسب و کار


برای ارسال دیدگاه لطفا ثبت نام کنید

نظرات کاربران