زیلان دشت بومی
19 مطلب

زیلان دشت بومی

آخرین پست های زیلان دشت بومی

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

برنامه نویسی

معرفی زبان های برنامه نویسی فرانت اند

برنامه نویسی کامپیوتر،راهکاری برای دستور دادن به کامپیوتر ها است که طبق آن دستورات کارهای بعدی را می دهند،در واقع این دستورات همان کدهایی هستند که برنامه نویس ها از آن ها برای دستور دادن به کامپیوتر استفاده میکنند. برنامه نویس ها برای انجام دادندبخشی از کارها از کدنویسی استفاده می کنند. هدف اص...

معرفی زبان های برنامه نویسی فرانت اند