دسته بندی بادید

تکنولوژی

27

جدیدترین پست‌ ها

در این بخش آخرین محتوا های منتشر شده را میبینید.

آشنایی با شناسایی مقدماتی شبکۀ هدف

شناسایی مقدماتی یک نفوذگر حرفه ای هیچگاه ، بدون مقدمه و کور دست به حمله بر علیه یک شبکه نخواهد زد زیرا نه تنها احتمال موفقیت در آن ناچیز است بلکه منجر به گرفتاری او نیز خواهد شد. در اوّلین مرحله از یک حملۀ خطرناک و موفق ، نفوذگر سعی میکند مجموعه ا...

دیوار آتش چیست؟

دیوار آتش سیستمی است که در بین کاربران یک شبکه محلی و شبکه بیرونی (مثلاً اینترنت) قرار میگیرد و ضمن نظارت بر دسترسی ها ، در تمام سطوح ورود و خروج اطلاعات را تحت نظر دارد مدلی ساده برای یک سیستم دیوار آتش در شکل زیر ارائه شده است . در این سا...

آشنایی با پروتکل ARP

نکته ظریفی که در مورد شبکه اینترنت وجود دارد آن است که اگر چه تمام ماشین های میزبان و ابزارهای شبکه ای از آدرس IP که آدرس منحصر به فرد و یکتا است استفاده میکنند ولیکن یک بسته IP فقط در لایه شبکه قابل شناسائی و تحلیل است. یک بستهIP قبل از ارسال روی...

آشنایی با پروتوکل ICMP

پروتکل IP پروتکلی بدون اتصّال و غیر قابل اعتماد است! بدون اتصّال بدین معنا که ، مسیریاب هر بسته را بدون هیچگونه هماهنگی با مقصد بسته یا مسیریاب بعدی ارسال مینماید ، بدون آنکه بتواند اطلاعی از وجود یا عدم وجود مقصد داشته باشد. در ضمن هر مسیریا...

آشنایی با لایه اینترنت (IP)

جوهرۀ اینترنت به گونه ای شکل گرفته است که مجموعه ای از شبکه های خودمختار را به همدیگر وصل مینماید. هیچگونه ساختار حقیقی و ثابتی نمیتوان برای اینترنت متصوّر شد. این نکته را بایستی یادآور شویم که در قسمت زیرشبکه از شبکۀ اینترنت تعدادی از خطوط ارتبا...

آشنایی با اسبهای تروا در شبکه

تقریباً همۀ ما این داستان قدیمی را شنیدهایم که وقتی سربازان یونانی شهر تِرُویْ را محاصره کردند تا مدت های زیادی نتوانستند بدلیل حفاظت شدیدی که از دیوار شهر میشد، به درون شهر راه پیدا کنند و ماهها پشت دروازۀ شهر به محاصره ادامه دادند بدون آنکه...